English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


Konkursy i granty

Poprzednia   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Następna

RISE - Międzynarodowa Współpraca Międzysektorowa z Krajami Pozaeuropejskimi

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, banki, szpitale, muzea itp.) zaangażowanych w badania i innowacje, którzy pracują w instytucjach tworzących konsorcja projektów.

Realizacja indywidualnych badań w ramach programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców - projekty COFUND

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza doświadczonych naukowców każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata.

Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa dla wszystkich podmiotów społecznych

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza wszystkie podmioty społeczne (naukowców, obywateli, decydentów politycznych, biznesowych, organizacje trzeciego sektora, itp.).

Marie Skłodowska Curie Global Fellowships - indywidualne granty dla doświadczonych naukowców z możliwością wyjazdu do krajów pozaeuropejskich

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza doświadczonych naukowców do projektu Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships. Global Fellowships to granty badawczo-szkoleniowe realizowane przez naukowca w dwóch następujących po sobie fazach. W pierwszej naukowiec wyjeżdża do kraju pozaeuropejskiego (tzw. kraju trzeciego, np. USA, Afryka Południowa, Chiny, Ukraina, Kanada) na okres od 12 do 24 miesięcy. Druga to obowiązkowy powrót na okres 12 miesięcy do Europy (kraj członkowski Unii Europejskiej lub stowarzyszony z programem H2020.

Marie Skłodowska-Curie European Fellowships – indywidualne granty dla doświadczonych naukowców

22-02-2017

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zaprasza doświadczonych naukowców do projektu Marie Skłodowska-Curie European Fellowships. Granty badawczo-szkoleniowe realizowane są od 12 do 24 miesięcy przez naukowca w wybranej przez niego instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu zaproponowanego przez naukowca.

HOMING - staże podoktorskie dla młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

22-02-2017

Fundusz na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w projekcie o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. Celem programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

IDEE DLA POLSKI - Program dla osób prowadzących projekty finansowane przez Europejską Radę Nauki w ramach ERC Starting Grant i realizowanych w Polsce.

22-02-2017

Fundusz na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w programie dla osób prowadzących projekty finansowane przez Europejską Radę Nauki (ERC) w ramach ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych w 7. Programie Ramowym UE – które zamierzają realizować te projekty w Polsce. Trzy letnie stypendium ma na celu zachęcenie młodych wybitnych uczonych z całego świata do wybierania Polski jako miejsca realizacji projektu badawczego zgłaszanego do konkursu ERC. Zainteresowane osoby są proszone o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.

Budowanie elastyczności: możliwość edukacji w dotkniętym kryzysem środowisku

22-02-2017

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju w ramach programu Inwestowanie w ludzi zaprasza do składania wniosków projektu dot. budowania elastyczności: możliwość edukacji w dotkniętym kryzysem środowisku.

Regulacje dot. ekspertyz i narzędzi dla wsparcia Odbudowy, Umacniania Pokoju i Diagnozy Pokryzysowych Potrzeb.

22-02-2017

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju zaprasza do składania wniosków do regulacji dot. ekspertyz i narzędzi dla wsparcia Odbudowy, Umacniania Pokoju i Diagnozy Pokryzysowych Potrzeb.

Kreatywna Europa – komponent KULTURA (2014–2020) – granty dla organizacji posiadających osobowość prawną działających w sektorze kultury

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w programie Kreatywna Europa. Program jest skierowany do organizacji posiadających osobowość prawną od co najmniej dwóch lat, działających w sektorze kultury (sektor kultury i kreatywny).

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

22-02-2017

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej

22-02-2017

Fundacja Pokoju GOI zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Tematyką konkursu jest „Uczenie się od natury" (Learning from Nature).

Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w grantach na międzynarodowe spotkania grup rówieśników, ukierunkowane na zdobywanie doświadczeń poza szkołą czy uczelnią.

Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w grancie na dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze poza formalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk.

Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

22-02-2017

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury zaprasza do wzięcia udziału w dotacjach na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności.


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo